Этот проект финансируется
Европейским союзом
Проект финансируется посредством
Фонда Восточной Европы
Этот проект со-финансируется
Швецией
Проект реализуется Ассоциацией
Бизнесменов Гагаузии "NEXT"
Конкурс грантов для создания и развития МСП на обоих берегах Днестра на сумму до 15000 USD.

Конкурс грантов для создания и развития МСП на обоих берегах Днестра на сумму до 15000 USD.

РУ:
Швеция, Великобритания и Программа развития Организации Объединенных Наций оказывают помощь в создании или развитии малых и средних предприятий на обоих берегах Днестра на сумму до 15 000 долларов.

Проект ПРООН «Развитие экспортного потенциала на берегах Днестра» (AdTrade), финансируемый Швецией и Великобританией, запускает конкурс грантов для стартапов или развития бизнеса на обоих берегах Днестра. Партнер по реализации инициативы — Агентство инноваций и развития. Сумма финансовой поддержки составляет до 15 000 долларов.

В рамках инициативы будут отобраны 20 предпринимателей, которые получат финансирование также будут получать индивидуальное руководство и консультации по развитию бизнеса в течение 18 месяцев, и у них будет возможность посещать бесплатные тематические семинары. Оказанная помощь поможет предпринимателям с обоих берегов Днестра эффективнее справляться с новыми вызовами и кризисами. 

В конкурсе могут участвовать предприниматели c левого и правого берегов, которые могут внести 20% от представленной суммы в проектной заявке. Приоритетом будут предприниматели, принимающие на работу людей из социально-уязвимых слоёв населения, а также авторы, которые представят инновационные бизнес-проекты.

Проектные предложения для получения финансирования могут быть представлены до 18 июня 2023 года включительно на электронную почту info@innovation.md и roman.turcan@undp.org. Тема сообщения: concurs2023/AdTrade. Формы заявки, условия участия в конкурсе, а также критерии оценки проектных предложений доступны в файлах:

Руководство для заявителя
Приложение 1 — заявка  
Приложение 2 — бюджет

Для более подробной информации о конкурсе, предприниматели могут обратиться по телефону 0-533-80988 или направив вопрос по электронной почте на адрес info@innovation.md 

Данная инициатива реализуется в рамках проекта ПРООН «Развитие экспортного потенциала на берегах Днестра» (AdTrade), финансируемый Швецией и Великобританией. Партнеры по реализации инициативы — Агентство инноваций и развития.

___________________________________________________
RO:
Suedia, Marea Britanie și PNUD oferă asistență de până la 15.000 dolari pentru crearea sau dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii pe ambele maluri ale Nistrului.

Proiectul PNUD „Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului” (AdTrade), finanțat de Suedia și Marea Britanie, lansează un concurs de granturi pentru inițierea sau dezvoltarea afacerilor pe ambele maluri ale Nistrului. Antreprenorii începători și cei cu experiență pot obține în acest scop un ajutor financiar nerambursabil de până la 15.000 dolari per propunere selectată. 

Cei 20 de antreprenori selectați vor primi, de asemenea, îndrumare și consiliere individuală pentru dezvoltarea afacerii timp de 18 luni și vor avea posibilitatea de a participa la seminare tematice gratuite. Asistența oferită îi va ajuta pe antreprenorii de pe ambele maluri ale Nistrului să facă față mai eficient noilor provocări și crize. 

Concursul este deschis antreprenorilor de pe ambele maluri ale Nistrului, care pot contribui cu 20 la sută din suma solicitată în propunerea de proiect. Prioritate vor avea antreprenorii care angajează persoane din categorii defavorizate, dar și cei care vor prezenta proiecte inovatoare adaptate la noile cerințe ale pieței.

Propunerile de proiect pentru obținerea finanțării pot fi depuse până pe 18 iunie 2023, ora 16:00, la adresele electronice roman.turcan@undp.org și info@innovation.md. Subiectul mesajului: concurs2023/AdTrade. Formularele, condițiile de participare și criteriile de evaluare pentru propunerile de proiect sunt disponibile în dosarele:
Ghid aplicație concurs finanțare
Anexa 1 — Formular de aplicare
Anexa 2 — Buget

Pentru informații suplimentare cu privire la concurs, antreprenorii pot apela la numărul de telefon 0-533-80988 sau pot trimite o întrebare prin poșta electronică la adresa info@innovation.md

Această inițiativă va fi implementată de proiectul PNUD / AdTrade în parteneriat cu Agenția pentru Inovare și Dezvoltare.

Related Posts